EBE YARDIMCILIĞI

Ebe Yardımcılığı Alanı; 
 

• Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder.
• Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının  uygulanmasına yardım eder.
• Gebelik izlemleri süreci dahil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar.
• Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin  yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
• Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olur.
• Doğum sonrası dönemde; anneye bebek bakmı ve emzirme konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir.
• Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve refakat eder.
• Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi verir.
• Aile planlaması hizmetlerinde,  kadın ve yenidoğana ait tarama programlarının yürütülmesinde  ebeye yardım eder.
• Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu  ve uygun şekilde saklanmasma yardım eder.
• Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında  görev alır.
• Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.