SIKÇA SORULAN SORULAR

OKULUMUZLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR;

 

1-Soru: Özel İzmir Lokman Hekim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi  hangi alanlarda eğitim vermektedir? 
Okulumuz Hemşirelik alanında eğitim vermektedir.

 

2-Soru: Sağlık Meslek Liselerinde hangi dersler okutulmaktadır?
Sağlık Meslek Liselerinde hem kültür dersleri, hem de alan/dal dersleri okutulmaktadır.
Kültür dersleri, büyük ölçüde diğer meslek liselerinde okutulanlarla aynıdır. Fakat alan/dal dersleri, alanlara göre değişmektedir.

Hemşirelik alanında; Meslek Esasları ve Tekniği, Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı, Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Bakımı gibi alan/dal dersleri okutulmaktadır.

 

3-Soru: Sağlık Meslek Liselerinde okutulan derslerin uygulaması var mıdır?
Sağlık Meslek Liselerinde okutulan alan/dal derslerinin bir kısmı tamamen teorik, bir kısmı laboratuar  uygulamalı, bir kısmı ise alan uygulamalıdır.

Alan uygulamaları, 2006-2007 öğretim yılından itibaren Mesleki Eğitim Kanunu esaslarına göre yapılmaktadır. İşletmelerde Beceri Eğitimi adı verilen bu sistemde, 11. ve 12. sınıf öğrencileri sigortalı olarak uygulama yapmaktadırlar.

 

4-Soru: Sağlık Meslek Liselerinde hangi alanlar bulunmaktadır? 
Sağlık Meslek Liselerinde aşağıda sıralanan alanlar bulunmaktadır:
1- Hemşirelik (Bu alana 2007-2008 eğitim öğretim yılından itibaren erkek öğrenci  de alınmaktadır),
2- Radyoloji Teknisyenliği,
3- Anestezi Teknisyenliği,
4- Acil Tıp Teknisyenliği,
5- Laboratuar Teknisyenliği,
6- Diş Protez Teknisyenliği,
7- Çevre Sağlığı Teknisyenliği,
8- Ortopedi Teknisyenliği,
9- Tıbbi Sekreterlik.

 

5-Soru: Sağlık meslek liselerine giriş şartları nelerdir?
Genel olarak aşağıdaki şartlar aranmaktadır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. 
b) Sağlığının, girmek istediği mesleğin öğretimine ve yürütülmesine elverişli olması (kekemelik, şaşılık, görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okullara alınmaya engel teşkil eder). Öğrencilerin özür durumları, okula kayıtlarında kayıt – kabul komisyonunca tespit edildiği takdirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılamaz. 
c) İlköğretim Okulu 8´ inci sınıfında öğrenim görüyor olması.(2013-2014 Eğitim döneminde mezun olacak olması)

 

6-Soru: Sağlık Meslek Lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar hangi Unvanla mezun olmaktadırlar?  
Hemşirelik bölümü mezunu kız-erkek öğrencilerimiz Hemşire, Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olanlar  ise  Acil Tıp Teknisyeni, Anestezi teknisyenliği bölümünden mezun olanlar ise Anestezi Teknisyeni Olarak mezun olurlar.

7-Soru: Mezunlar Kariyer Basamaklarında Nasıl İlerlemektedir?


Mezunlarımız 2 ya da 4 yıllık bir yüksek öğretim kurumuna devam edebilecekleri gibi,  üniversitelerin meslekleriyle ilgili 2 yıllık bölümlerine de SINAVSIZ GEÇİŞ yapabilirler. (Hemşirelik ve Acil Tıp Teknisyenliği bölüm özelliklerinde hangi yüksek okullar olduğuna bakabilirsiniz)

 

8-Soru: Mezunlarınız hangi alanlarda işe yerleşmektedir?  
Mezunlarımız KPSS  ile Devlete ait sağlık kurumlarında çalışabildiği gibi mezun olur olmaz özel sağlık kuruluşlarında Hemşire olarak da çalışabilirler.

 

9-Soru: Okulunuzda öğrenci kayıtları nasıl gerçekleşmektedir? 
Okulumuzda öğrenci kayıtları ortaokulu bitiren her öğrenciye açıktır ve orta öğretime geçiş sistemi mevzuatı gereği  Seviye Belirleme Sınavı  (SBS) sonuçlarına uygun olarak yapılmaktadır.

 

10-Soru: Okulunuza en son kayıt tarihi ne zamandır? Kimler başvurabilir?

Sağlık Meslek Liselerine kayıtlar,  Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği, Liselere Yeni Kayıt Yaptırma süresinin bitiminde son bulmaktadır.   
Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğine göre, Sağlık Meslek Liselerine ancak Lise 1. Sınıfa başlarken öğrenci alınmaktadır. Lise 1’ e kayıt tarihi bitiminden sonra, düz veya diğer meslek liselerinden okulumuza öğrenci nakli yapılamamaktadır.  Bu sebeple belirlenen kayıt tarihlerine çok dikkat edilmelidir.

 

11-Soru: Okulunuza ara sınıflardan öğrenci alınmakta mıdır?    
Okulumuza sadece diğer Sağlık Meslek Liselerinin aynı bölümlerinden ve aynı sınıfından öğrenci nakli alınmaktadır. Bu nitelikte olan öğrenciler her zaman nakil gelebilirler. Ancak; Genel Lise, Anadolu Lisesi, End. Meslek, Kız Meslek, Ticaret Meslek, İmam Hatip Lisesi v.s gibi okullardan geçiş yapılamaz.

 

12-Soru: Okulunuzun Laboratuar, Teknik Oda ve uygulamalı derslerle ilgili imkânlarından söz eder misiniz?  
Okulumuzda  Bölümlerle ilgili çok gelişmiş Teknik oda ve uygulama Laboratuarları ile Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuarları mevcuttur.

 

13-Soru: Okulunuz pansiyon-yurt hizmeti sunuyor mu? 
Okulumuz bünyesinde pansiyon-yurt hizmeti verilmemektedir. Ancak İl dışından gelen öğrencilerimiz için uygun koşullarda kalabilecekleri öğrenci yurtları ile bağlantı kurulup servisle okula geliş – gidişleri sağlanacaktır.

 

14-Soru: Okulunuzun eğitim kadrosu hakkında bilgi edinmek istiyorum. 
Eğitim kadromuzun oluşturulmasına özel bir önem verilmektedir. Özellikle Meslek Dersleri öğretmenlerimiz alanlarında kendilerini kabul ettirmiş, sağlık branşındaki  tecrübesi ile eğitim tecrübelerini bünyelerinde birleştirmiş deneyimli öğretmenlerden ve İDARECİLER’den oluşmaktadır. Kültür dersleri öğretmenlerimiz alanlarında iddia sahibi, dinamik ve görev heyecanı yüksek eğitim gönüllüleridir.

 

15-Soru: Eğitim ortamlarınızı merak ediyorum.  
Okul ortamının, fiziki şartlardan sosyal şartlarına kadar öğrencinin kendisini huzur içinde hissettiği bir kurum olması için tüm tedbirler okul idaresince alınmakta olup, bu konuda öğrencilerimizin ve velilerin memnuniyeti temel gösterge olarak kabul edilmektedir.

 

16-Soru: Okulunuzun yıllık Eğitim ücretleri ne kadardır?
Okulumuzun yıllık ücreti ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİ, Ödeme şekli ve özel şartlara bağlı olarak değişmekle birlikte, Eğitim ücretlerimiz makul, ödenebilir aylık taksitler halindedir. Yüz yüze görüşülerek her veliye uygun ödeme şekli bulunabilir.

 

17-Soru: Okulunuzun taban puanı ne kadardır?
Okulumuzun taban puanı her yıl yapılan SBS sınavına göre değişmekle birlikte, Özel okul olması nedeniyle diploma notuna göre de  kayıt yaptırabilirsiniz.

 

18-Soru: Neden Özel Alanya Lokman Hekim Anadolu Sağlık Meslek Lisesini seçmeliyiz?  

 
Eğitim açısından;

Okulumuz deneyimli İdareci ve Öğretmen kadrosuyla kaliteli sağlık eğitimi vermektedir. Haftada 44 saatlik eğitim; tam donanımlı  maksimum 24 kişilik sınıflarda, görsel ve yoğun pratik eğitimle beraber, çok özel bir yöntemle yabancı dile önem verilerek eğitim sunulmaktadır.  
Öğrencilerimiz okula gelerek, ETÜT DERSLERİ alabilmekte, emsallerine göre çok daha üstün yetişmektedirler.   
          
Fiziki Şartlar bakımından; 
Hizmet binalarımızda yemekhanemiz mevcut olup, yemeğimiz kendi mutfağımızda sunulmaktadır.  
Okulumuzdaki tüm birimleri, okulda bulunması gereken özelliklere uygun olarak SON TEKNOLOJİ ile donatılmış ve düzenlenmiştir. Binamızda, dersliklerin yanı sıra fizik, kimya, biyoloji laboratuarları ve Teknik Odalar (Hemşirelik) bulunmaktadır. Ayrıca, kütüphane, beden eğitimi, resim çalışma alanları ile açık ve kapalı oyun alanları yer almaktadır.    

        

Mezun Öğrencilerimizin Avantajları Bakımından;  

Okulumuzdan mezun olacak öğrencilerin avantajlarından biri, diğer meslektaşlarına göre ileri derecede ANATOMİ ve KONUŞMA İngilizcesi  öğrenerek mezun olabilme imkânına sahip olmalarıdır. 
Bu özellikler, öğrencilerimizin meslek mensubu olarak göreve başlarken diğer meslektaşlarına göre, mesleğe bir adım önde başlamalarını sağlayacaktır.