HEMŞİRE YARDIMCILIĞI

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI

Hemşire Yardımcılığı Alanı;


• Hasta odasının  düzenini  ve  temizliğinin  yapılmasını  sağlar.
• Hastanın  yatağını  yapar.
• Hasta güvenliğinin  sağlanmasına  yardım eder.
• Hastanın tedavi planında  yer alan ve hemşirenin  uygun gördüğü oral ilaçları  hastaya  verir.
• Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinirnlerinin   karşılanmasına   yardım eder.
• Hastanın  deri bütünlüğünü  gözlemleyerek  hemşireye  bilgi verir.
• Hastaların  muayene, tetkik  ve  tedavi  icin  hazirlanmasına, tıbbi  işlem  öncesinde elbiselerinin  değiştirilmesine  ve işlem sonrasında  giyinmesine  yardım eder.
• Yatak yarasını  önlemeye  yönelik koruyucu  işlemlerde  hemşireye  yardım eder.
• Hastanın  günlük  yaşam aktivitelerinin  yerine getirilmesine  yardım eder.
• Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen   hastanın boşaltmına yardımcı olur, varsa boşaltımla  ilgili sorunlanrı  hemşireye  bildirir.
• Hastanın  idrar torbasını  boşaltır  veya değiştirir.
• Hastadan  steril olmayan  idrar örneği ve dışkı örneği alır.
• Hastanın  beslenme  programına  uygun olarak beslenmesine  yardımcı  olur.
• Kilo takibi gereken hastalarda  günlük kilo takibini  yapar.
• Hemşirenin  uygun  gördüğü durumlarda hastanın  yürümesine  ve hareket  etmesine  yardım eder.
• Hareket kısıtlığı  olan hastalara  uygun  görülen pozisyonu  verir.
• Hastarın başka bir kliniğe ya da birime  transferine  yardım  ve refakat  eder.
• Hasta için planlanan  egzersiz programının  hastaya uygulanmasına  yardım eder.
• İlgilendiği  hastaların  genel durumunda  fark ettiği değişiklikleri  hemşireye  bildirir.
• Ölüm sonrası yapılması  gereken bakımları  uygular.
• Alınan kan, doku veya diğer örneklerin  laboratuvara  naklini  sağlar.
• Hasta bakımında  kullanılan  malzemelerin   hazırlanmasını,   temizliğini,   dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına  yardım eder.