SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

1-Soru: Özel Konya Lokman Hekim Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  hangi alanlarda eğitim vermektedir? 
   Cevap 1:Okulumuz Yardımcı Hemşirelik alanında eğitim vermektedir.

 

2-Soru: Mesleki ve Teknik (Sağlık Alanı) Liselerinde hangi dersler okutulmaktadır?
    Cevap 2: Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde hem kültür dersleri, hem de alan/dal dersleri okutulmaktadır. 9.sınıf dersleri tüm liselerde işlenen aynı müfredat mesleki ve teknik Anadolu liselerinde de aynıdır. 10.sınıf dan itibaren alan/dal dersleri gösterilmektedir.
 Hemşire Yardımcılığı alanında; Meslek Esasları ve Tekniği, Anatomi ve Fizyoloji,Beslenme,Temel İlaç Bilgisi,Özel Bakım Uygulamaları, Sistem Hastalıkları,Hastanın Kişisel Bakımı, Enfeksiyon Hastalıkları,Aseptik Uygulamalar,İlk Yardım,Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı ,Kadın Hastalıkları,Sağlık Psikolojisi,Sağlık Hizmetleri, Mesleki Hak ve Sorumlulukları  alan/dal dersleri okutulmaktadır.

 

3-Soru: Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde okutulan derslerin uygulaması var mıdır?
   Cevap 3:Sağlık Meslek Liselerinde okutulan alan/dal derslerinin bir kısmı tamamen teorik, bir kısmı laboratuar  uygulamalı, bir kısmı ise alan uygulamalıdır.

Alan uygulamaları, 2014-2015 öğretim yılından itibaren Mesleki Eğitim Kanunu esaslarına göre yapılmaktadır. İşletmelerde Beceri Eğitimi adı verilen bu sistemde, 12. sınıf öğrencileri sigortalı olarak uygulama yapmaktadırlar.

 

4-Soru: Mesleki ve teknik Anadolu Liselerinde hangi alanlar bulunmaktadır? 
   Cevap 4: 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibaren sağlık alanında eğitim veren tüm Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 3 tane bölüm bulunmaktadır.
1- Yardımcı Hemşirelik

2- Yardımcı Ebelik
3- Sağlık Bakım Teknikerliği

 

5-Soru: Okulunuza giriş şartları nelerdir?
    Cevap 5:

   Genel olarak aşağıdaki şartlar aranmaktadır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. 
b) Sağlığının, girmek istediği mesleğin öğretimine ve yürütülmesine elverişli olması ( Görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okullara alınmaya engel teşkil eder). Öğrencilerin özür durumları, okula kayıtlarında kayıt – kabul komisyonunca tespit edildiği takdirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılamaz. 
c) İlköğretim Okulu 8´ inci sınıfından mezun durumda olması.

 

6-Soru: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar hangi Unvanla mezun olmaktadırlar?  
   Cevap 6: 9 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6764 sayılı Kanunun 50. maddesinde şu düzenleme yer almıştır. Tüm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarına ‘Teknisyen’ unvanı verilecektir.

 

7-Soru: Mezunlar Kariyer Basamaklarında Nasıl İlerlemektedir?

  Cevap 7:Mezunlarımız 2 ya da 4 yıllık bir yüksek öğretim kurumuna devam edebilecekleri gibi,  üniversitelerin meslekleriyle ilgili 2 yıllık  sağlık bölümlerine de EK PUAN ile yerleştirilebilecekler.( Üniversite olanakları bölümüne bakabilirsiniz)

 

8-Soru: Mezunlarınız hangi alanlarda işe yerleşmektedir?  
   Cevap 8:Mezunlarımız KPSS  ile Devlete ait sağlık kurumlarında çalışabildiği gibi  özel sağlık kuruluşlarında  çalışabilmekteler.

 

9-Soru: Okulunuzda öğrenci kayıtları nasıl gerçekleşmektedir? 
   Cevap 9:Okulumuzda öğrenci kayıtları ortaokulu bitiren her öğrenciye açıktır ve orta öğretime geçiş sistemi mevzuatı gereği  Liselere Giriş Sınavı  (LGS) sonuçlarına uygun olarak yapılmaktadır.

 

10-Soru: Okulunuza en son kayıt tarihi ne zamandır?

      Cevap 10: Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine kayıtlar,  Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği, Liselere Yeni Kayıt Yaptırma süresinin bitiminde son bulmaktadır.   
 

 11-Soru: Okulunuza ara sınıflardan öğrenci alınmakta mıdır?    
     Cevap 11:Okulumuza 9. sınıfta ve 10.sınıfın 1. Dönemine kadar diğer tüm liselerden ara sınıfa nakil işlemi yapılmaktadır. Sadece 11. sınıf diğer Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin aynı bölümlerinden ve aynı sınıfından öğrenci nakli alınmaktadır. Bu nitelikte olan öğrenciler her zaman nakil gelebilirler. 

 

12-Soru: Okulunuzun Laboratuvar, Teknik Oda ve uygulamalı derslerle ilgili imkânlarından söz eder misiniz?  
   Cevap12:Okulumuzda  Bölümlerle ilgili çok gelişmiş Teknik oda ve uygulama Laboratuvarları ile Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarları mevcuttur.

 

13-Soru: Okulunuz pansiyon-yurt hizmeti sunuyor mu? 
    Cevap 13:Okulumuz bünyesinde pansiyon-yurt hizmeti verilmemektedir. Ancak İl dışından gelen öğrencilerimiz için uygun koşullarda kalabilecekleri öğrenci yurtları ile bağlantı kurulup servisle okula geliş – gidişleri sağlanacaktır.

 

14-Soru: Okulunuzun eğitim kadrosu hakkında bilgi edinmek istiyorum. 
    Cevap 14:Eğitim kadromuzun oluşturulmasına özel bir önem verilmektedir.Meslek Dersleri öğretmenlerimiz alanlarında kendilerini kabul ettirmiş, sağlık branşındaki  tecrübesi ile eğitim tecrübelerini bünyelerinde birleştirmiş deneyimli öğretmenlerden ve İDARECİLER’den oluşmaktadır. Kültür dersleri öğretmenlerimiz alanlarında iddia sahibi, dinamik ve görev heyecanı yüksek eğitim gönüllüleridir.

 

15-Soru: Eğitim ortamlarınızı merak ediyorum.  
   Cevap 15:Okul ortamının, fiziki şartlardan sosyal şartlarına kadar öğrencinin kendisini huzur içinde hissettiği bir kurum olması için tüm tedbirler okul idaresince alınmakta olup, bu konuda öğrencilerimizin ve velilerin memnuniyeti temel gösterge olarak kabul edilmektedir.

 

16-Soru: Okulunuzun yıllık Eğitim ücretleri ne kadardır?
    Cevap 16:Okulumuzun yıllık ücreti ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİ, Ödeme şekli ve özel şartlara bağlı olarak değişmekle birlikte, Eğitim ücretlerimiz makul, ödenebilir aylık taksitler halindedir. Yüz yüze görüşülerek her veliye uygun ödeme şekli bulunabilir.

 

17-Soru: Okulunuzun taban puanı ne kadardır?
   Cevap 17:Okulumuzun taban puanı her yıl yapılan LGS sınavına göre değişmekle birlikte, Özel okul olması nedeniyle diploma notuna göre de  kayıt yaptırabilirsiniz.

 

18-Soru: Neden Özel Konya Lokman Hekim Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini seçmeliyiz?  

 
Eğitim açısından;

Okulumuz deneyimli İdareci ve Öğretmen kadrosuyla kaliteli sağlık eğitimi vermektedir. Haftada 44 saatlik eğitim; tam donanımlı  maksimum 24 kişilik sınıflarda, görsel ve yoğun pratik eğitimle beraber, çok özel bir yöntemle yabancı dile önem verilerek eğitim sunulmaktadır.  
Öğrencilerimiz okula gelerek, ETÜT DERSLERİ alabilmekte, emsallerine göre çok daha üstün yetişmektedirler.   
          
Fiziki Şartlar bakımından; 
Hizmet binalarımızda yemekhanemiz mevcut olup, yemeğimiz kendi mutfağımızda sunulmaktadır.  
Okulumuzdaki tüm birimleri, okulda bulunması gereken özelliklere uygun olarak SON TEKNOLOJİ ile donatılmış ve düzenlenmiştir. Binamızda, dersliklerin yanı sıra fizik, kimya, biyoloji laboratuarları ve Teknik Odalar bulunmaktadır. Ayrıca, kütüphane, beden eğitimi, resim çalışma alanları ile açık ve kapalı oyun alanları yer almaktadır.    

        

Mezun Öğrencilerimizin Avantajları Bakımından;  

Okulumuzdan mezun olacak öğrencilerin avantajlarından biri, diğer meslektaşlarına göre ileri derecede ANATOMİ ve KONUŞMA İngilizcesi  öğrenerek mezun olabilme imkânına sahip olmalarıdır. 
Bu özellikler, öğrencilerimizin meslek mensubu olarak göreve başlarken diğer meslektaşlarına göre, mesleğe bir adım önde başlamalarını sağlayacaktır.