REHBERLİK

OKULA UYUM SAĞLAMA

İnsan doğduğu andan itibaren içinde bulunduğu ortamda kendini güvende hissetmeye ve yaşadığı ortama uyum sağlamaya ihtiyaç duymaktadır. Yeni bir ortamın getirdiği farklılıklar ve belirsizlikler tüm insanlar için çeşitli zorluklar veya kolaylıklar oluşturmaktadır. Uyum, bireyin içinde yaşadığı çevre ile dengeli bir ilişki kurarak ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir   Hangi eğitim kademesinde olursa olsun yeni bir okula başlama farklı ve yeni deneyimler içerdiği için her öğrenci bir uyum dönemine ihtiyaç duyabilmektedir. Okulun bu konudaki tutum ve davranışları öğrenciyi daha olumlu etkilemektedir. 
 Liseye geçiş de birçok öğrenci için tedirgin edici ve olumsuz deneyimler içerebilmektedir. Bu nedenle farklı bir eğitim kademesi olan liseye uyum sağlama, öğrencilerin kişisel gelişimi ve akademik başarıları için son derecede önemlidir. Lise öğrencilerinin içinde bulunduğu ergenlik dönemini tanımlamak gerekirse bu dönem, ailelerden duygusal ve psikolojik olarak bağımsızlaşma çabalarının arttığı bir dönem olduğu kadar, sosyal, politik, akademik ve mesleki uyum dönemi olarak da ifade edilebilir .
Lise dönemindeki öğrencilerin gelişim döneminde öğrenmesi gerekenlerden bazıları şunlardır:
• Sevme, sevilme ve sevgisini başkaları ile paylaşmayı öğrenme,
• Değişen toplumsal gruplara dâhil olmasını, bu gruplardaki değişik rolleri ve kendi rolünü öğrenme,
• Kendine özgü psikolojik, sosyal ve biyolojik rolünü öğrenerek buna uygun davranma,
• Başkalarına ve topluma karşı ödevlerini kavrayacak bir vicdan duygusu, ahlak anlayışı ve değerler sistemi geliştirme,
• Fiziksel ve fizyolojik değişimleri kabul etme, kendini bu değişimlere uydurabilme,
• Fiziksel çevre ve dünyasını keşfedip kontrol etmesini öğrenme,
• Bir meslek seçmeye ve çalışma hayatına hazırlık
  15-18 yaşlar arasını kapsayan lise dönemi; ergenin kimliğini belirlemeye çalıştığı, aynı zamanda meslek edinmeyi ve yükseköğretim kurumlarına hazırlanmayı amaçlayan bir eğitim evresidir. Lise eğitimi sürecinde edinilen bilgilerin, kazanımların ve olumlu deneyimlerin üniversite döneminde ergenlerin uyum sürecini ve yaşamlarını kolaylaştırdığı değerlendirilmektedir . Zaman zaman bunalımlı geçen bu dönemin sağlıklı bir şekilde aşılabilmesi için öğrenciye rehberlik hizmetlerinin sunulması gerekmektedir .
  Lise bireyler için çok önemli bir yere sahip olmasının yanında sancılı da bir süreç olabilmektedir, ilköğretimin daha sıcak, daha yakın etkileşim ortamından çıkıp lisenin daha karmaşık ortamına geçmek, öğrenciler için uyum sorunları oluşturabilmekte ve bu konuda sistemli ve kapsamlı yardıma ihtiyaç duyulabilmektedir. Eğitimde oldukça iddialı olan LOKMAN HEKİM Ailesi olarak öğrencilerimizin daima arkalarındayız. Gerek idari kadro ve öğretmen kadrosu, gerek rehberlik servisi, sosyal ve kültürel hizmetler ve gerekse de okulun tüm imkanları ile öğrencilerimizin bu uyum sürecini kolayca atlatabileceğine inancımız tamdır.

REHBERLİK SERVİSİ