REHBERLİK

KARİYER PLANLAMA

KARİYER PLANLAMA

 

Lokman Hekim Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizin mesleki eğilimlerinin belirlenmesinde, kısa ve uzun vadeli kariyer hedeflerinin şekillenmesinde rehber öğretmenlerimiz aktif rol oynarlar. Ayrıca öğrencilerimizle düzenli aralıklarla yapılan birebir görüşmelerle onların kendilerini tanımalarına ve doğru hedefler belirlemelerine yardım ederler.

 

Üniversiteler ve meslekler hakkında yapılan seminer ve toplantılar neticesinde öğrencilerimiz okulu bitirdikten sonra üniversite hedefi, üniversiteyi bitirdikten sonra yaşam hedefleri konularında doğru bakış açısı kazanarak zamanını ve enerjisini doğru kanalize edebilmeleri için, kısa ve uzun vadeli planlar yapabilmeleri için destek olunur.

 

Rehber öğretmenimiz öğrencinin hayattan beklentisini doğru saptamasına yardımcı olur. Öğrencinin kişisel bilgi, beceri ve yeterlilikleriyle, hedeflediği kariyerin çatıştığı ve birleştiği noktaları saptaması amacıyla öğrenci görüşmelerinde öğrenci ödevlendirilerek hem sağlıklı kararlar alması hem de iş hayatına atıldığında da tecrübe kazanması açısından görev ve sorumluluk bilinci oluşmasına yardımcı olurlar.

 

Rehber öğretmenimiz öğrencinin kariyer hedefini belirlerken amaç mıdır yoksa hayat başarısında araç mıdır? Bu soruların yanıtını bulduktan sonra aşamalı olarak matematik problemi çözer gibi öğrencinin geleceğini daha somut görme şansını sağlar. Rehber öğretmenlerimiz öğrenciye nereye gideceğini bilmezse olduğu noktanın onun için bir anlamı olmayacağını somut olarak göstermek amacıyla hedef belirleme çalışması yapıp öğrenciye bu hedefi basılı materyal olarak sunar.

 

Rehber öğretmenimiz kariyer planının sadece meslek seçiminden ibaret olmadığını; çünkü meslek seçiminden ibaret olursa öğrenci kariyer hedefini gerçekleştirdiğinde bu alanda üretmek yerine tüketmeye başlayacağı bilincini öğrenciye yerleştirir.

 

Rehber öğretmenimiz sunumlarıyla örneklendirilerek belli dönemlerde de bu mesleklerdeki uzman kişilerle öğrencilerin bir araya gelip görüşmesi sağlanır.

 

Rehberlik servislerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz özetle öğrencide “anlamı olan hedefler doğru sonuçlar verir, asıl başarıya ulaştırır” bilincinin oluşmasını sağlar.