REHBERLİK

MOTİVASYON ve BAŞARI

MOTİVASYON ve BAŞARI

 

LOKMAN HEKİM EĞİTİM KURUMLARINDA MOTİVASYON

 

   Lokman Hekim Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla görev yapan rehber öğretmenlerimiz, , verimli ders çalışma stratejileri, programlı çalışmanın önemi, doğru çalışma yöntemleri konulu seminerler ve sunumlar yaparak öğrencinin özgüvenini artırmaya yönelik çalışmalar düzenler.
 

Lokman Hekim Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Üniversiteler Fuarı organizasyonuna öğrencilerin katılımı rehber öğretmen tarafından sağlanır, bu bağlamda öğrenciye fuar sayesinde birçok üniversiteyle aynı anda aynı ortamda buluşma olanağı sağlandığı için, öğrencinin hedefe odaklanması ve motivasyonunun yükselmesi sağlanır.
 

Lokman Hekim Eğitim Kurumlarında rehberlik servislerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını her daim yüksek tutmak amacıyla yaşanmış başarı öykülerinin aktörlerini davet ederek ve bu yolculukta neler yaşandığıyla ilgili ilk ağızdan deneyimlerin ve başarıların paylaşıldığı sıcak, samimi etkinlikler düzenlenerek öğrencilere moral sağlar.
 

Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin kendi hayatında önceden yaşadığı başarıları, deneyimleri gözden geçirmesi ve farkındalık yaratma çalışmaları yapması için grup içi etkinlikler düzenler.
 

 

Motivasyon ve Başarı
 

Eğitim kurumlarında öğrencilerin bazılarının derse, konuya ya da karşılaşılan probleme çözüm üretmede istekli oldukları gözlenirken, bazı öğrencilerin ise derslerde isteksiz oldukları, karşılaştıkları problemlere çözüm üretmede mücadele etme yerine daha çok kaçmayı seçtikleri görülmektedir. Öğrenciler arasındaki bu farkın oluşumuna etki eden etkenlerin başında isteklendirme gelir. Motivasyon, bireye enerji verip, davranış için istekli hale gelmesinde etkili olduğundan, öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğini ön plana çıkaran en önemli faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Motivasyon, okuldaki öğrenci davranışlarının yönünü, şiddetini, kararlılığını ve eğitim ortamlarında istenilen amaca ulaşmada hızı belirleyen en önemli güç kaynaklarından biridir. Okulda ve sınıfta gözlenen öğrenme güçlüklerinin ve disiplin olaylarının önemli bir kısmının kaynağı isteklendirme ile ilgilidir
 

- Okula karşı olumlu düşünceye sahip olma ve okulu sevme.
 

 - Güç görevlerde ısrarcı olma ve az sayıda yönetim problemlerine neden olma.
 

- Bilgiyi derinlemesine işleme. Aynı zamanda, motive olmuş öğrenci, öğretmeni için önemli bir doyum kaynağı olduğu gibi sınıf işleyişine olumlu katkıda bulunur
 

Yeterince motive olmamış bir öğrenci, öğrenmeye hazır hale gelmemiş demektir. Öğrenciler, daha çok merak ettikleri ve ilgi duydukları konuları daha kısa sürede öğrenirler. İnsanlar genellikle merak ettikleri ve ilgi çekici buldukları konuları daha çabuk öğrenirler.